Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

LISEJ DESIGN

Dansk

Velkommen til hjemmesiden, hvor du kan se eksempler på mine malerier, keramik og smykker.

Jeg får ofte nye ideer, som jeg må afprøve, og anvender i malerprocessen forskellige materialer og teknikker.

Ofte inspireres jeg af naturens og årstidernes mange forskellige udtryk, som jeg omsætter i mine arbejder.

Jeg arbejder nonfigurativt og intuitivt.

Arbejdsprocessen med et maleri kan foregå over uger, idet jeg stiler mod at opnå harmoni i billedet og samtidig, at det stadig kan appellere til beskuerens fantasi.

Jeg ønsker, at mine arbejder vil give beskueren en oplevelse af positivitet og livsglæde.

Jeg udstiller løbende i kunstforeninger over hele landet,

Jeg påtager mig desuden udsmykningsopgaver for virksomheder og institutioner.

Kontakt mig om køb eller udstillings- aftale via kontaktformularen

English

Welcome to my website, where you can see examples from my paintings, ceramics and juwelry.

I often become new ideas, which I must try, and in the painting process I use serveral materials and technics.

I am often inspired by nature and the seasons, which I transform to my works.

I work intuetively in an abstract expressionistic style.

The working process of a painting can take weeks, as I want to gain harmony and still, that it can appeal to the observers fantasy.

I wish, that my works will give the observer an experience of positivity and joy of life.


I make exhibitions in art associations all over the country.

I also decorate companys and institutions.

You can contact me in the: kontaktformular.

Deutsch

Willkommen in meine Webseite, wo Sie Beispiele meiner Gemälde, Keramik und Schmuck. sehen kann.

Ich kriege oft neue Ideen, die Ich probieren muss, und Ich eksperimentiere deshalb mit verschiedene Materialen und Techniken.

Ich werde oft von der Natur und die Jahreszeiten inspiriert.

Ich arbeite intuitiv und abstrakt expressionistich.

Der Abeitsprozes eines Gemäldes kann Wochen dauern, bevor die Harmonie des Bildes gelungen ist, und ausserdem, dass es auch an die Fantasie des Zushauers appelliert.

Ich wünsche, dass meine Arbeiten die Zuschauer eine Erlebnis von Positivität und Freude geben will.

Ich mache laufend Ausstellungen in Kunstvereins über ganze Dänemark.

Ausserdem mache Ich Dekoration in Unternehmen und Institutionen.

Sie können mir auf E-mail auf der Kontaktformular reichen:

Venlig hilsen

Yours sincerely

Mit freundlichen Grüssen

Lise J